Пн -Чт : 08:00 - 17:00, Пт : 8:00 - 15:45 обід з 12:00 до 12:45

office@teplo.od.ua

(048) 705-61-00

(048) 705-62-28

Комунальне підприємство «Теплопостачання міста Одеси»

ДодомуНовиниОГОЛОШЕННЯ

ОГОЛОШЕННЯ

24 липня 2020

31 ЛИПНЯ-31 СЕРПНЯ – ВІДБІР НЕЗАЛЕЖНИХ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Запрошуємо бажаючих взяти участь у конкурсній процедурі відбору членів наглядових рад комунальних унітарних підприємств Одеської міської ради «Міжнародний аеропорт Одеса» і «Теплопостачання міста Одеси»

Одеська міська рада відповідно до п. 24 «Порядку утворення, організації діяльності та ліквідації наглядових рад комунальних унітарних підприємств Одеської міської ради», затвердженого рішенням Одеської міської ради № 2307-VII від 26.07.2017 року, повідомляє про подовження терміну прийому заяв від бажаючих взяти участь у конкурсі з обрання незалежних членів наглядових рад комунальних унітарних підприємств Одеської міської ради:

КП «Теплопостачання міста Одеси» (код ЄДРПОУ 34674102), метою створення якого є задоволення потреб територіальної громади міста шляхом здійснення господарської діяльності, пов’язаної з виробництвом та постачанням теплової енергії.

Відповідно до діючого законодавства особа, яка претендує на зайняття посади члена наглядової ради, повинна відповідати наступним вимогам:

— є громадянином України та має повну цивільну дієздатність;

— має повну вищу освіту, професійні знання та навички, що відповідають видам та особливостям діяльності комунального підприємства;

— не належить до числа осіб, щодо яких встановлені обмеження відповідно до статті 25 Закону України «Про запобігання корупції»;

— не має непогашеної судимості;

— не перебуває та протягом останніх 5 років не перебувала у трудових відносинах із Підприємством, не обіймала посад у виконавчих органах Одеської міської ради;

— не є посадовою особою юридичних осіб публічного права;

— не є депутатом місцевої ради;

— не є фізичною особою — суб`єктом підприємницької діяльності – контрагентом Підприємства або кінцевим бенефіціарним власником, засновником (учасником) чи посадовою особою органу управління юридичної особи – контрагента Підприємства.

Для участі в конкурсному відборі претенденти особисто подають заяву (в довільній формі) на ім’я голови комісії з обрання незалежних членів наглядових рад комунальних унітарних підприємств Одеської міської ради, заступника міського голови Вугельмана П.В.

Заява має містити відомості про претендента (ПІБ претендента – повністю, адреса реєстрації претендента та адреса для листування, контактний номер телефону, адреса електронної пошти).

До заяви додаються:

-копія документа, що посвідчує особу;

-копія довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків, за виключенням випадків, коли особа через свою релігійні переконання відмовилась від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків;

-копія трудової книжки (за наявності) та документів, що підтверджують наявність досвіду роботи;

— копія документа про вищу освіту;

— біографічна довідка (резюме);

— згода на обробку персональних даних;

— рекомендації (за наявності);

— заява щодо відповідності критеріям незалежного члена наглядової ради та іншим вимогам до членів наглядової ради;

— мотиваційний лист щодо виконання функцій члена наглядової ради (інформація про причини участі у конкурсі, наміри та перспективи щодо подальшої діяльності у складі наглядової ради та виконання відповідних функцій з управління Підприємством, пропозиції з підвищення ефективності діяльності Підприємства та інша інформація, яка свідчить про доцільність обрання до складу наглядової ради саме цієї особи.

Крім того претенденти повинні подати декларацію особи, уповноваженої на виконання функції держави або місцевого самоврядування, за минулий 2019 рік в порядку, визначеному Законом України «Про запобігання корупції».

Відповідальність за недостовірність поданих документів та інформації несе заявник.

Заяви щодо участі у конкурсі приймаються з 31 липня по 31 серпня 2020 року включно (з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 15:00 год.) за адресами:

— Польській узвіз, 6, каб. 1, тел.: (048)772-02-20; e-mail: dac@omr.gov.ua (департамент аналітики та контролю Одеської міської ради)

або

для бажаючих увійти до складу наглядової ради КП «Міжнародний аеропорт «Одеса»: вул. Богдана Хмельницького, 18, каб. 107, тел.: (048)705-98-03, e-mail: dtks@omr.gov.ua (департамент транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради) ;

для бажаючих увійти до складу наглядової ради КП «Теплопостачання міста Одеси»: вул. Косовська, 2-Д, 5 поверх, каб. 501, тел.: (048)705-48-79, e-mail: list.dep@omr.gov.ua (департамент міського господарства Одеської міської ради).

Заяви претендентів та додані до них документи будуть розглянути на засіданні конкурсної комісії щодо розгляду відповідних заяв 10 вересня 2020 року.

Причини відхилення заяв кандидатів є:

— неподання кандидатом одного із передбачених документів;

— неподання кандидатом декларації особи, уповноваженої на виконання функції держави або місцевого самоврядування, відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»;

— невідповідності кандидата вимогам, що пред’являються до незалежних членів наглядових рад, та додатковим кваліфікаційним вимогам, у разі їх наявності;

— подання кандидатом недостовірної інформації.

Довідково:

*Наглядова рада – колегіальний орган управління комунального унітарного підприємства Одеської міської ради, який в межах компетенції, визначеної законодавством, установчими документами Підприємства та Порядком утворення, організації діяльності та ліквідації наглядових рад, контролює та спрямовує діяльність керівника Підприємства.

Члени наглядової ради є посадовими особами відповідного Підприємства.

Члени Наглядових рад комунальних унітарних підприємств Одеської міської ради здійснюють виконання своїх функцій на безоплатній основі.

До компетенції наглядової ради належить:

— прийняття в порядку та у випадках, передбачених законодавством України та рішеннями Одеської міської ради, рішень про проведення незалежним аудитором перевірки річної фінансової звітності Підприємства;

— здійснення контролю за діяльністю Підприємства, ефективністю використання ним майна та коштів;

— аналіз діяльності керівника Підприємства та внесення відповідних пропозицій та рекомендацій міському голові;

— розгляд результатів ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Підприємства, надання пропозицій та рекомендацій щодо усунення виявлених порушень, а також причин та умов, що сприяли їх допущенню;

— внесення Одеській міській ради та/або виконавчому органу Одеської міської ради, що здійснює контроль за ефективність діяльності Підприємства, пропозицій щодо підвищення ефективності діяльності Підприємства, впровадження нових технологій та методів здійснення господарської діяльності Підприємства та управління Підприємством;

— здійснення моніторингу і контролю за повнотою, достовірністю та своєчасністю оприлюднення інформації про Підприємство, обов’язковість оприлюднення якої передбачена законодавством України;

— розгляд питань, пов’язаних із ефективністю діяльності Підприємства, в тому числі, запропонованих до розгляду керівником Підприємства, Одеським міським головою, Одеською міською радою та її виконавчими органами;

— здійснення інших повноважень, передбачених законодавством України, рішеннями Одеської міської ради та статутом (положенням) Підприємства.

До виключної компетенції наглядової ради належить:

— прийняття в порядку, визначеному законодавством України, рішень з питань вчинення Підприємством господарського зобов’язання, щодо вчинення якого є заінтересованість (стаття 78¹ Господарського кодексу України);

— надання згоди на здійснення Підприємством господарського зобов’язання, якщо ринкова вартість майна, робіт, послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів Підприємства за даними останньої річної фінансової звітності;

— затвердження річних планів діяльності наглядової ради;

— складання та затвердження звітів про результати роботи наглядової ради;

— розгляд річних планів та звітів діяльності Підприємства;

— вирішення інших питань, віднесених законодавством України, рішеннями Одеської міської ради або статутом Підприємства до виключної компетенції наглядової ради.

**Рішення Одеської міської ради від 14.06.2017 року № 2161-VII «Про визначення критеріїв, відповідно до яких утворення наглядової ради є обов’язковим у комунальних унітарних підприємствах Одеської міської ради та у господарських товариствах, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать територіальній громаді м. Одеси» (зі змінами від 19.09.2018 року № 3653-VII) https://omr.gov.ua/ru/acts/council/110790/

***Рішення Одеської міської ради від 26.07.2017 року № 2307- VII «Про затвердження Порядку утворення, організації діяльності та ліквідації наглядових рад комунальних унітарних підприємств Одеської міської ради» https://omr.gov.ua/ru/acts/council/98146/

****Рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 27.09.2018 року № 409 «Про створення конкурсної комісії з обрання незалежних членів наглядових рад комунальних унітарних підприємств Одеської міської ради» (зі змінами від 25.06.2020 року № 219) https://omr.gov.ua/ru/acts/committee/180010/

Iнші записи